welkom op de website van huisartsenpraktijk Stienstra en Van Veen

 

Let op: de praktijk is gesloten voor het inschrijven van patiënten. 

 

Onze praktijk is gevestigd in gezondheidscentrum De Hanze, oostzeestraat 44. De praktijk zit op de eerste verdieping, tezamen met de praktijk van mw. Roest-Brouwer en dhr. van den Noort. Uiteraard is er een lift aanwezig.
onze openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00, m.u.v. de woensdagmiddag. Dan is de praktijk gesloten vanaf 12.00 uur.

 

Wij hanteren een telefoonnummer met een keuzemenu:  038 - 331 4108

In geval van spoed belt u: 038 - 331 4108 optie 1

In geval van levensbedreigende situaties belt u direct 112.
Als u medische zorg buiten praktijkuren (ma t/m vrij 8.00 - 17.00) nodig heeft, belt u het nummer van de huisartsenpost te Zwolle: 0900-3336333.

recepten: 038-331 4108 optie 2 (24 uur per dag mogelijk)